• Nové
MINI PALETA pelet HD+ A1 - 420kg
search
  • MINI PALETA pelet HD+ A1 - 420kg
  • MINI PALETA pelet HD+ A1 - 420kg
  • MINI PALETA pelet HD+ A1 - 420kg
  • MINI PALETA pelet HD+ A1 - 420kg
  • MINI PALETA pelet HD+ A1 - 420kg

MINI PALETA pelet HD+ A1 - 420kg

4 990,00 Kč

(15,12 Kč kg)

S DPH

MINI PALETA obsahuje 28 pytlů s 420kg pelet a poslouží k rychlému a levnému topení.

Počet

NOVÝ INOVATIVNÍ ZPŮSOB VE VÝROBĚ PELET

Technologie HD+ je vyvinuta na zcela inovativním výrobním principu.

Díky technologii HD+ je nyní možné uskutečnit to, co bylo dříve považováno za technicky nemožné: dřevěné pelety na míru s rovnoměrným rozložením délek pro ideální spalování!

Ideální kombinací délek se množství krátkých kusů, zlomů a prachu snižuje na polovinu, zatímco množství pelet ideálních pro spalování se zvyšuje přibližně o polovinu, většina pelet s délkou >30 mm je též vyřazena.

Rovnoměrnost délky pelet HD+ umožňuje ideální naplnění spalovací komory.

V důsledku toho se vytvoří vrstva paliva s homogenním a stálým rozložením pórů, kterou díky rovnoměrnosti a menšímu výskytu krátkých pelet může zcela projít spalovací vzduch, čímž se zlepší spalování.

Pelety HD+ zaručují lepší kvalitu spalování a prokazatelné snížení emisí toxického oxidu uhelnatého

Přátelské i vůči životnímu prostředí

Nadměrné množství krátkých pelet, jejich lámání a prach přispívají ke zvýšení emisí do ovzduší. Technologie HD pelet naproti tomu omezuje jejich tvorbu již ve fázi výroby. Několik nezávislých výzkumných ústavů provedlo analýzy, které prokázaly, že příliš mnoho krátkých a rozbitých pelet může ovlivnit emise: testy provedené na HD peletách ukázaly, že díky jejich homogenní velikosti vzniká o 37 % méně oxidu uhelnatého! Velká pomoc naší planetě!

Vlastnosti:

Světlé dřevěné pelety s certifikátem EN plus A1 SK 019. Vyrobené z 100 % smrku bez příměsí a lepidel. Balené jsou v potištěných pytlích po 15 kg.

výhřevnost: více než 18 MJ/kg 

průměr: 6 mm 

obsah popela: méně než 0,34% 

zbytková vlhkost: méně než 6,68 %

20 ks